Có 1 kết quả:

gǒu zéi

1/1

gǒu zéi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (insult) brigand
(2) swindler