Có 2 kết quả:

xiǎn
Âm Pinyin: , xiǎn
Tổng nét: 8
Bộ: quǎn 犬 (+5 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: ノフノノフ丨ノ丶
Thương Hiệt: KHNF (大竹弓火)
Unicode: U+72DD
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: tiển
Âm Quảng Đông: sin2

Tự hình 1

Dị thể 6

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 獮.

xiǎn

giản thể

Từ điển phổ thông

1. săn, giết
2. lễ đi săn mùa thu của vua chúa

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 獮.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 獮

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Săn, giết;
② Lễ đi săn mùa thu (của vua chúa).

Từ điển Trung-Anh

to hunt in autumn (archaic)

Từ ghép 1