Có 1 kết quả:

jiǎo lài

1/1

jiǎo lài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to deny (through sophism)