Có 1 kết quả:

dú zhàn

1/1

dú zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to monopolize
(2) to control
(3) to dominate