Có 1 kết quả:

dú chàng

1/1

dú chàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (in singing) solo
(2) to solo