Có 1 kết quả:

dú mù zhōu

1/1

dú mù zhōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dugout
(2) canoe
(3) kayak