Có 1 kết quả:

dú bù

1/1

dú bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. walking alone
(2) prominent
(3) unrivalled
(4) outstanding