Có 1 kết quả:

dú shēng nǚ

1/1

dú shēng nǚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

an only daughter