Có 1 kết quả:

dú lún chē

1/1

dú lún chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wheelbarrow
(2) unicycle