Có 1 kết quả:

dú zhuó

1/1

dú zhuó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to drink alone