Có 1 kết quả:

xiá xiǎo

1/1

xiá xiǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

narrow