Có 1 kết quả:

xiá jìng

1/1

xiá jìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

narrow lane