Có 1 kết quả:

xiá gǔ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

glen