Có 1 kết quả:

xiá cháng ㄒㄧㄚˊ ㄔㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

long and narrow