Có 1 kết quả:

xiá cháng

1/1

xiá cháng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

long and narrow