Có 1 kết quả:

yù zú

1/1

yù zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

jailer (old)