Có 1 kết quả:

xiá zhǎi

1/1

xiá zhǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

narrow