Có 1 kết quả:

láng yān sì qǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fire beacons on all sides (idiom); enveloped in the flames of war

Một số bài thơ có sử dụng