Có 1 kết quả:

Xiāo tíng qū

1/1

Xiāo tíng qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xiaoting district of Yichang city 宜昌市[Yi2 chang1 Shi4], Hubei