Có 1 kết quả:

liè bǔ

1/1

liè bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hunt
(2) hunting