Có 1 kết quả:

liè wù

1/1

liè wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

prey