Có 1 kết quả:

Liè quǎn zuò

1/1

Liè quǎn zuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Canes Venatici (constellation)