Có 1 kết quả:

mí hóu táo

1/1

mí hóu táo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) kiwi fruit
(2) Chinese gooseberry