Có 1 kết quả:

měng dīng

1/1

měng dīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

suddenly