Có 1 kết quả:

měng bù fáng

1/1

měng bù fáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) suddenly
(2) unexpectedly
(3) taken by surprise
(4) at unawares