Có 1 kết quả:

měng sǔn

1/1

měng sǔn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental hobby (Falco severus)