Có 1 kết quả:

cāi duó

1/1

cāi duó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to surmise
(2) to conjecture