Có 1 kết quả:

cù sǐ

1/1

cù sǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sudden death (in medicine, sporting competitions etc)