Có 1 kết quả:

hú sūn

1/1

hú sūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

macaque