Có 1 kết quả:

xīng hóng rè ㄒㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

scarlet fever