Có 1 kết quả:

māo ér

1/1

māo ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

kitten