Có 1 kết quả:

māo xióng

1/1

māo xióng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 熊貓|熊猫[xiong2 mao1]