Có 1 kết quả:

máo yāo

1/1

máo yāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to bend over