Có 1 kết quả:

máo yāo ㄇㄠˊ ㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to bend over