Có 1 kết quả:

Xiàn xiàn

1/1

Xiàn xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xian county in Cangzhou 滄州|沧州[Cang1 zhou1], Hebei