Có 2 kết quả:

hóu érhóur

1/2

hóu ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

little devil

hóur

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

monkey