Có 1 kết quả:

hóu pí jīn

1/1

hóu pí jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) rubber band