Có 1 kết quả:

hóu miàn bāo

1/1

hóu miàn bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 猴麵包樹|猴面包树[hou2 mian4 bao1 shu4]