Có 1 kết quả:

Shī zi shān qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shizishan district of Tongling city 銅陵市|铜陵市[Tong2 ling2 shi4], Anhui