Có 1 kết quả:

shī zi gǒu

1/1

shī zi gǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Pekingese
(2) Pekinese