Có 1 kết quả:

áo quǎn

1/1

áo quǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mastiff (dog breed)