Có 1 kết quả:

dú zài yì xiāng wéi yì kè

1/1

Từ điển Trung-Anh

a stranger in a strange land (from a poem by Wang Wei 王維|王维[Wang2 Wei2])

Một số bài thơ có sử dụng