Có 1 kết quả:

dú zǐ

1/1

dú zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

only son