Có 1 kết quả:

Dú shān zǐ qū ㄉㄨˊ ㄕㄢ ㄗˇ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dushanzi district (Uighur: Maytagh Rayoni) of Qaramay City 克拉瑪依市|克拉玛依市[Ke4 la1 ma3 yi1 shi4], Xinjiang