Có 1 kết quả:

dú dòng

1/1

dú dòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(of a building) detached