Có 1 kết quả:

dú shēng zǐ nǚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

an only child