Có 1 kết quả:

Dú lì guó jiā lián hé tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Commonwealth of Independent States (former Soviet Union)