Có 1 kết quả:

dú dǎn

1/1

dú dǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

individually courageous