Có 1 kết quả:

níng xiào

1/1

níng xiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to laugh nastily
(2) evil grin