Có 1 kết quả:

Liè hù zuò dà xīng yún

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Great Nebula in Orion M42