Có 1 kết quả:

liè qián

1/1

liè qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

anti-submarine (warfare)