Có 1 kết quả:

liè sǔn

1/1

liè sǔn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) saker falcon (Falco cherrug)